VN

Cập nhật LMHT 10.7 server PBE


Những thay đổi nào đang được cập nhật trong LMHT 10.7 ở server PBE? Hãy cùng tìm hiểu những vị Tướng sẽ bị chỉnh sửa sức mạnh trong phiên bản tới.

Những thay đổi trong bản cập nhật LMHT 10.7 tại server PBE:

BẢNG NGỌC

Đá Vạn Năng:

– Thời gian hồi từ 5-3 giây -> 3 giây.

– Thời gian hồi đối với Tướng đánh xa từ 9-7 giây -> 7 giây.

Thợ Săn Tài Tình:

– Hồi chiêu cơ bản cho trang bị kích hoạt tăng từ 15% -> 25%.

– Hồi chiêu cộng dồn cho trang bị kích hoạt tăng từ 5% -> 7%.

– Mới: Tác động chỉ có hiệu lực 50% với trang bị cho tầm nhìn.

Tăng Tốc Pha

– Tăng tốc độ cho Tướng đánh gần tăng từ 30-50% -> 40-60%.

Kiểm Soát Điều Kiện

– Thời gian tăng giáp và kháng phép thay đổi từ 10 phút -> 12 phút.

TƯỚNG

Akali

– E / Phóng Phi Tiêu: Gây sát thương phép thay vì sát thương vật lý.

– R / Sát Chiêu Hoàn Hảo: Thời gian hồi chiêu giảm từ: 120/90/60 -> 100/80/60.

Riot bất ngờ giảm thời gian Sát Chiêu Hoàn Hảo cho Akali

Corki

– W / Thảm Lửa: Thời gian thiêu đốt các mục tiêu đi qua Thảm Lửa tăng từ 1,5s -> 2s.

Garen

– Nội tại / Bền Bỉ: Thời gian hồi tăng từ 7 -> 8 giây;

– Q / Đòn Quyết Định: Thời gian tăng tốc độ chạy giảm từ 1.5/2/2.5/3/3.5s -> 1/1.65/2.3/2.95/3.6 giây.

Ivern

– E / Hạt Hư Hỏng: Sát thương tăng từ 60/80/100/120/140 -> 70/95/120/140/170.

– R / Daisy: Thời gian hồi chiêu giảm từ 160/140/120 -> 140/130/120 giây.

Kai’sa

– E / Tích Tụ Năng Lượng: Thời gian hồi chiêu giảm từ 16/15,5/15/14,5/14 -> 16/15/14/13/12.

Nasus

– W / Lão Hóa: Khoảng cách dùng chiêu tăng từ 600 -> 700.

– E / Lửa Tâm Linh: Lượng giáp tăng thêm từ 15/20/25/30/25% -> 25/30/35/40/45%.

Ngộ Không

– Nội tại / Mình Đồng Da Sắt: lượng giáp giảm đi từ 5-11 -> 5-9 (theo cấp).

– E / Cân Đẩu Vân: Sát thương giảm từ 80/120/160/200/240 -> 80/110/140/170/200.

Cập nhật LMHT 10.7 server PBE
Ngộ Không sẽ phế hơn nhiều ở LMHT 10.7?

Nocturne

– Hồi máu cơ bản giảm từ 8,5 -> 7.

– Năng lượng hồi mỗi cấp giảm từ 1,25 -> 0,75.

Riven

– Máu cơ bản tăng từ 558.48 -> 560.

– Hồi máu cơ bản tăng từ 7 -> 8,5.

Talon

– W / Ám Khí: Sát thương lần đầu thay đổi từ [50/65/80/95/110 (+40% bAD)] -> [45/60/75/90/105 (+40% bAD)]; sát thương trả lại thay đổi từ [70/85/100/115/130 (+60% bAD)] -> [45/65/85/105/125 (+70% bAD)].

Cập nhật LMHT 10.7 server PBE
Việc biến Talon thành Tướng đi rừng lại khiến hắn mạnh hơn ở… đường giữ

Xin Zhao

– Nội tại / Quyết Đoán: Hồi máu theo mỗi cấp thay đổi từ 10/14/18/22/26/30/34/38/42/46/50/54/58/62/66/70/74/78 -> 10/16/22/28/34/40/46/52/58/64/70/76/82/88/94/100/106/112

Related Articles

Trả lời

Back to top button