Game Offline

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game

Mọi tựa game đều có một danh sách thành tựu để người chơi phấn đấu đạt được, và The Evil Within 2 cũng không phải ngoại lệ

Với việc The Evil Within 2 đã chính thức ra mắt, danh sách thành tựu của game cũng đã được cập nhật đầy đủ và chính xác. LagVN sẽ có những bài viết cụ thể nhằm hướng dẫn các bạn lấy các thành tựu, cũng như các món vũ khí và những vật sưu tập trong game. The Evil Within 2 sẽ có tổng cộng 52 thành tựu để mở khóa (1 Platinum, 1 Gold, 14 Silver và 36 Bronze). Trong quá trình người chơi dành thời gian để khám phá mọi thành tựu trong game, họ sẽ nhận được 1230 điểm – một lượng điểm đáng kể, nhưng một số thành tựu sẽ không dễ đạt được, ngay cả với những người chơi có kinh nghiệm. Dĩ nhiên cũng sẽ có những thành tựu bổ sung khác như hoàn thành game ở nhiều độ khó khác nhau, nâng cấp vũ khí, và thu thập các vật sưu tập. 

Danh mục thành tựu đầy đủ của game:

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 2 Learn to Survivie (Platinum): Thu thập toàn bộ những thành tựu khá của game.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 3 Rookie: Hoàn thành game ở độ khó Casual hoặc cao hơn

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 4 Survivor: Hoàn thành game ở độ khó Survival hoặc cao hơn.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 5 You Asked For It … Again: Hoàn thành game ở chế độ Classic.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 6 Welcome to Union (thành tựu cốt truyện).

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 7 Taken (thành tựu cốt truyện).

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 8 Not Running This Time: Đánh bại The Guardian bên ngoài City Hall.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 9 The Team Psychologist (Thành tựu cốt truyện).

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 10 Premeture Finale (Thành tựu cốt truyện).

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 11 Another Ally (Thành tựu cốt truyện)

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 12 Crossing to the Other Side (Thành tựu cốt truyện)

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 13 Spiritual Awakening (Thành tựu cốt truyện)

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 14 Fire Walk With Me (Thành tựu cốt truyện)

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 15 Overcome the Past (Thành tựu cốt truyện)

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 16 Everything Comes Crumbling Down (Thành tựu cốt truyện)

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 17 Unfortunate Consequence (Thành tựu cốt truyện)

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 18 Backup Ain’t Coming: Hoàn thành nhiệm vụ phụ “Rogue Signal”.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 19 Skyes Out: Hoàn thành nhiệm vụ phụ “The Last Step”.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 20 Finally Free: Trải qua mọi cuộc chạm trán đau buồn và “thiết lập hòa bình” với con quỷ bên trong bạn. 

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 21 You Got Red In You: Sử dụng Red Gel đầu tiên.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 22 Stick it in My Veins: Nâng cấp toàn bộ kĩ năng.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 23 Making Things a Little Easier: Sử dụng High-Grade Weapon Parts đầu tiên.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 24 Now You’re Playing with Power: Nâng cấp một vũ khí lên cấp 3.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 25 A Little Extra Kick to it: Nâng cấp một trong số những mũi tên Warden Crossbow của bạn lên cấp tối đa.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 26 They Never Even Stood A Chance: Nâng cấp toàn bộ vũ khí.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 27 DIY: Chế tạo thứ gì đó lần đầu tiên.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 28 Handyman: Chế tạo mọi loại vật phẩm ít nhất một lần.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 29 Echoes Within STEM: Xem xét toàn bộ các Residual Memories

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 30 Doing Some Detecting: Thu thập 20 tài liệu.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 31 Diligent Reader: Thu thập toàn bộ tài liệu.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 32 Half the Stash: Mở 16 tủ khóa.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 33 Locksmith: Mở toàn bộ tủ khóa.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 34 Good to See You Again: Lấy được Warden Crossbow.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 35 Chatting With Kidman: Nói chuyện với Kidman về toàn bộ các slide ảnh.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 36 Powerhouse: Thu thập toàn bộ vũ khí cơ bản.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 37 All in the Family: Thu thập toàn bộ các Mystery Objects.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 38 Caffeine Addict: Sử dụng mọi Coffe Maker ít nhất một lần.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 39 Thining Them Out: Giết 30 kẻ địch (Thành tựu cốt truyện)

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 40 Clearing a Path: Giết 60 kẻ địch (Thành tựu cốt truyện)

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 41 Smoke Assassin: Giết 3 kẻ thù bằng Smoke Bolts đã nâng cấp.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 42 Shock Therapy: Làm choáng 1 kẻ địch trong nước bằng Shock Bolt.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 43 Wait For It…: Giết một kẻ địch bằng đòn Ambush.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 44 Kick, Shoot, Burn: Giết 2 hoặc nhiều kẻ thù hơn 1 lần bằng cách dùng dầu trên mặt đất.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 45 Bootable Offense: Giậm chết 15 kẻ thù đã gục xuống.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 46 I Am The Night: Giết 10 kẻ thù bằng Sneak Kills.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 47 Sometimes Fighting Isn’t the Answer: Tránh một cuộc đổ máu không cần thiết bên ngoài CIty Hall.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 48 Death From Above: Giết 2 kẻ địch hoặc nhiều hơn trong 1 lần bằng đèn chùm.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 49 No More Playing With Fire: Ngăn cản một Harbinger chơi với món đồ chơi yêu thích của hắn.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 50 Melancholy Memories: Hồi tưởng lại mọi khoảnh khắc từ quá khứ của bạn.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 51 I’ll Take You Down Myself: Dùng súng phun lửa hạ Laura.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game 52 That Cinematic Feel…: Bắt đầu game mới với tùy chọn SHOW cho chế độ Letterbox.

Đó là toàn bộ các thành tựu bạn sẽ đạt được trong The Evil Within 2. Một số thành tựu mang tính chất tự động mở khóa, trong khi số khác đòi hỏi bạn phải mất khá nhiều thời gian hoặc qua một số bước khác nhau để đạt được. Trong thời gian tới LagVN sẽ cung cấp cho các bạn nhiều hướng dẫn cụ thể hơn để đạt được các thành tựu này. Còn bây giờ, chúc các bạn giải cứu Lily Castellanos thành công.

The Evil Within 2: Danh sách thành tựu chính thức của game

Kohale

Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Back to top button