VN

Update Dota 2 7.25 (P2): Thay đổi về Heroes


Ở trong bản update Dota 2 7.25, Valve đã buff mạnh nhiều heroes và nerf một vài hot pick trong suốt thời gian.

Các thay đổi về heroes trong bản update Dota 2 7.25:

ABADDON

Level 25 Talent: Tăng 375 -> 425 phạm vi Mist Coil

ALCHEMIST

Agility nhận mỗi cấp tăng từ 1,2 -> 1,5

ARC WARDEN

Tốc độ chạy cơ bản tăng từ 280 -> 285

BATRIDER

Firefly: Giảm tốc độ chạy từ 5/10/15/20% -> 4/8/12/16%

Flamebreak giảm sát thương từ 50/75/100/125 -> 30/60/90/120

BEASTMASTER

Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 100 -> 110

Wild Axes thay đổi từ sát thương vật lý -> sát thương phép

Wild Axes tăng thời gian debuff từ 10 -> 12

Wild Axes không còn xuyên Spell Immunity

BLOODSEEKER

Bloodrage giảm tỷ lệ hồi máu từ 13/17/21/25% -> 10/15/20/25%

BOUNTY HUNTER

Làm lại gậy xanh. Jinada sẽ được tính vào Shuriken Toss, tăng phạm vi dùng chiêu lên 650 và thời gian hồi chiêu còn 6 giây

Shuriken Toss: Mana dùng chiêu giảm từ 135 -> 120/125/130/135

Level 15 Talent: +50 Attack Speed -> +75 Shuriken Toss Damage

Level 20 Talent: +125 Shuriken Toss Damage -> +60 Attack Speed

Shuriken Toss khi có Specter sẽ có hiệu ứng của Jinada

BREWMASTER

PRIMAL SPLIT

Primal Split Fire (Gấu Lửa): Sát thương tăng từ 80/120/160 -> 80/130/180

Primal Split Fire sẽ gây aura đốt mỗi 0,5 giây

Level 20 Talent: +1500 Health cho 3 Gấu -> +1750

Level 25 Talent: -65s Primal Split hồi chiêu -> -75s

BROODMOTHER

Level 10 Talent: +200 Máu to +250

CHAOS KNIGHT

Phantasm: Hồi chiêu giảm từ 145 -> 145/135/125

Reality Rift: Tầm dùng chiêu tăng từ 475/550/625/700 -> 550/600/650/750

CLINKZ

Death Pact giờ có thể ăn được creeps rừng ở bất kỳ cấp độ nào

Burning Army: Sát thương tăng từ 28% -> 30%

CRYSTAL MAIDEN

Freezing Field khi có gậy xanh: Thời gian Frostbite giảm từ 2,5 -> 2 giây

DARK SEER

Surge: Tốc độ chạy thay đổi từ +70% -> +250; thời gian hồi chiêu tăng từ 16/14/12/10 -> 19/16/13/10

Level 10 Talent: +90 Damage -> +125 Ion Shell tầm ảnh hưởng

DAZZLE

Làm lại gậy xanh. Khi dùng chiêu, Dazzle sẽ tự động tấn công 8 đơn vị kẻ thù.

Level 10 Talent:+75 Damage -> +60

DEATH PROPHET

Exorcism giờ cộng thêm 20% tốc độ chạy

DRAGON KNIGHT

Tốc độ chạy cơ bản tăng 5

DROW RANGER

Animation của đòn đánh được cải thiện từ 0,65 -> 0,55

EARTH SPIRIT

Agility tăng mỗi cấp từ 1,5 -> 2,4

Level 10 Talent:+50 Damage -> +65

Level 10 Talent: +300 khoảng cách dùng Rolling Boulder -> +400

Level 20 Talent: +15% Spell Amplification -> +20%

Update Dota 2 7.25 (P2): Thay đổi về Heroes
Earth Spirit được buff ở 2 phiên bản liên tiếp

ELDER TITAN

Level 20 Talent: +100 Echo Stomp Damage -> +125

Level 15 Talent : +15% Kháng phép -> +20%

EMBER SPIRIT

Searing Chains: Hồi chiêu giảm từ 14/12/10/8 -> 11/10/9/8; manacost giảm từ 110 -> 80/90/100/110

Level 10 Talent: +275 Flame Guard Absorption -> +350

ENCHANTRESS

Sproink: Khoảng cách nhảy tăng từ 450 -> 500

ENIGMA

Intelligence cơ bản tăng 3

Black Hole tăng sát thương từ 50/100/150 -> 100/150/200

Level 15 Talent: +40 Malefice Instance Damage -> +100

GRIMSTROKE

Phantom’s Embrace tăng sát thương từ 80/170/260/350 -> 120/200/280/360

Level 15 Talent: +15% Spell Amplification -> +20%

Level 20 Talent:+600 tầm dùng chiêu Stroke of Fate -> +800

GYROCOPTER

Animation hậu đòn đánh giảm từ 0,97 to 0,65

Strength tăng mỗi cấp từ 2,3 -> 2,5

Flak Cannon: Số hit đánh từ 3/4/5/6 -> 2/3/4/5, hồi chiêu từ 40 -> 20 giây, thời gian hiệu lực từ 15 -> 10 giây

Call Down: Sát thương lần 2 tăng từ 100/150/200 -> 200/275/350; hồi chiêu tăng từ 55/50/45 -> 90

Level 20 Talent: -25s hồi chiêu Call Down -> -50s

HUSKAR

Berserker’s Blood: Tốc độ tấn công tối đa giảm từ 160/220/280/340 -> 140/200/260/320

JUGGERNAUT

Làm lại Gậy xanh: Thêm kỹ năng Swift Slash – Kỹ năng mini của omnislash tồn tại trong 0,8 giây. Tầm dùng chiêu: 650. Hồi chiêu: 15. Mana dùng chiêu: 100

KEEPER OF THE LIGHT

Level 10 Talent: +6% Spell Amplification -> -3s hồi chiêu Blinding Light

Level 15 Talent: +1 Máu Will-O-Wisp -> +2 lần nháy Will-O-Wisp

Level 20 Talent: +40% kháng phép -> +250 Will-O-Wisp AoE

Level 25 Talent: +3 lần nháy Will-O-Wisp -> +3 Máu Will-O-Wisp

KUNKKA

Level 10 Talent: +6 Armor -> +7

Level 25 Talent: +60% Tidebringer Cleave -> +80%

LEGION COMMANDER

Level 15 Talent: +65 Overwhelming Odds cho mỗi Hero -> +80

LESHRAC

Agility nhận mỗi cấp tăng từ 2,3 -> 2,8

Animation hậu đòn đánh giảm từ 0,77 -> 0,6

Pulse Nova: Giảm mana dùng từ 70/90/110 -> 70

LINA

Attack point giảm từ 0,75 to 0,65 (Đánh nhanh hơn)

Animation hậu đòn đánh giảm từ 0,78 -> 0,6

LONE DRUID

Level 10 Talent: +125 khoảng cách đánh -> +30 tốc độ chạy cho Spirit Bear

LUNA

Strength cơ bản tăng từ 18 -> 21

Intelligence cơ bản tăng từ 18 -> 23

Agility tăng mỗi cấp giảm từ 3,6 -> 3,4

LYCAN

Feral Impulse: Hồi máu tăng từ 1/3/5/7 -> 2/4/6/8

Shapeshift: Hiệu lực tăng từ 18 -> 22 giây

MAGNUS

Shockwave: Tỷ lệ làm chậm giảm từ 0,75 -> 0,9

Level 10 Talent: +200 Máu -> +250

Level 15 Talent: +75 Shockwave Damage -> +100

MARS

God’s Rebuke khi có gậy xah sẽ luôn giảm hồi chiêu khi dùng Ulti

God’s Rebuke khi có gậy xanh tăng hồi chiêu từ 1,4 -> 3,5

MEDUSA

Level 15 Talent: +25% Mystic Snake mana nhận được -> +40%

MIRANA

Sát thương cơ bản tăng 2

Sacred Arrow: Sát thương tăng từ 40/120/200/280 -> 60/150/240/330

NATURE’S PROPHET

Animation hậu đòn đánh giảm từ 0,77 -> 0,6

Wrath of Nature: Hồi chiêu tăng từ 60 to 85; Wrath of Nature sẽ +4/5/6 damage cho mỗi đơn vị lính tiêu diệt được trong vòng 50 giây

NIGHT STALKER

Intelligence cơ bản tăng 2

Hồi máu cơ bản tăng 0,5

Tốc độ chạy cơ bản tăng từ 295 -> 300

Level 15 Talent: +15% hút máu -> +25%

Level 25 Talent:-40s hồi chiêu Dark Ascension -> -60s

OGRE MAGI

Giáp cơ bản giảm 1

PHOENIX

Hồi máu cơ bản tăng từ 0,5 -> 1

Sát thương cơ bản tăng 2

PUCK

Sát thương cơ bản giảm 2

PUDGE

Hồi máu cơ bản tăng từ 0 -> 1

Flesh Heap giờ đây cho 8/10/12/14% kháng phép thay vì hồi máu

PUGNA

Nether Ward: Hút mana từ 0,3/0,6/0,9/1,2% -> 0,6/0,8/1/1,2%

Life Drain: Sát thương giảm từ 175/275/375 -> 150/225/300, hồi chiêu giảm từ 22 giây -> 7 giây

Life Drain khi có Scepter tăng sát thương lên 200/300/400

Life Drain giảm khoảng cách từ 1000 -> 900

QUEEN OF PAIN

Shadow Strike: Tỷ lệ làm chậm giảm từ 20/30/40/50% -> 20/35/50/65%

Sonic Wave: Hồi chiêu giảm từ 135 -> 125 giây

RIKI

Level 15 Talent: +35 Damage -> +30

RUBICK

Fade Bolt: Mana dùng chiêu tăng từ 120/130/140/150 -> 135/140/145/150

SAND KING

Caustic Finale: Thời gian làm chậm tăng từ 3 -> 3/3,5/4/4,5

Caustic Finale giờ làm chậm cả tốc độ đánh

Epicenter: Sát thương mỗi đợt tăng từ 110 -> 110/120/130

SHADOW DEMON

Demonic Purge: Sát thương tăng từ 250/350/450 -> 300/400/500

SILENCER

Cướp Intelligence chỉ hoạt động với Glaives of Wisdom thay vì hoạt động độc lập

Level 15 Talent: +12% làm chậm từ Arcane Curse -> +14%

SLARK

Pounce khi có Scepter: Khoảng cách nhảy giảm từ 1200 -> 1100

SNAPFIRE

Gậy Xanh. Thêm kỹ năng mới: Gobble Up. Nnuốt một creep đồng minh hoặc hero và nhổ vào kẻ địch. Gây stun 1,5 giây và gây sát thương diện rộng: 100 sát thương/giây trong vòng 3 giây. Mục tiêu bị nuốt có thể ở trong bụng Snapfire đến 3 giây. Phạm vi: 400. Hồi chiêu: 40 giây. Tầm dùng chiêu: 150

Update Dota 2 7.25 (P2): Thay đổi về Heroes
Snapfire và Void Spirit sẽ được buff gậy xanh ở Dota 2 7.25

Scatterblast: Thời gian hồi chiêu tăng từ 10 -> 13/12/11/10

SNIPER

Sát thương cơ bản tăng 4

Headshot: giảm sát thương từ 30/60/90/120 -> 20/50/80/110

Assassinate khi có Scepter: Thời gian cast chiêu từ 1 -> 0,5 giây

SPECTRE

Hồi máu cơ bản tăng từ 1,5 -> 2,5

Shadow Step: Hồi chiêu từ 70 -> 35

SPIRIT BREAKER

Làm lại Gậy Xanh: Tăng tốc độ chạy của Charge of Darkness thêm 100 và giảm thời gian hồi chiêu còn 5 giây.

STORM SPIRIT

Tốc độ tấn công cơ bản tăng từ 100 -> 110

SVEN

Tốc độ chạy cơ bản tăng 5

TECHIES

Level 25 Talent: Tăng tốc độc hạy của Mìn từ+25 -> +75

TEMPLAR ASSASSIN

Psionic Projection: Thời gian cast chiêu từ 2 -> 1 giây

TERRORBLADE

Metamorphosis khi có Scepter: Sẽ có một kỹ năng độc lập gây hoảng sợ trong trạng thái Metamorphosis. Thời gian hồi: 90 giây

Level 10 Talent:+20 tốc độ chạy -> +25

Level 10 Talent: +15% Evasion -> +20%

Level 15 Talent: +250 Máu -> +300

Level 15 Talent: +25 Attack Speed -> +30

Level 20 Talent: -8s hồi chiêu Reflection -> -10s

TIDEHUNTER

Strength cơ bản tăng 3

TINKER

Level 10 Talent: +125 tầm dung chiêu -> +150

Level 15 Talent: +2s March of the Machines -> +3s

TINY

Animation hậu đòn đánh giảm từ 1 -> 0,7

TREANT PROTECTOR

Nature’s Guise: Hồi máu tăng từ 25% -> 40%

TUSK

Tốc độ chạy cơ bản tăng 5

Ice Shards: Sát thương tăng từ 60/120/180/240 -> 70/140/210/280

UNDYING

Tombstone zombies: sát thương tăng từ 36 -> 46

URSA

Fury Swipes: sát thương tăng từ 7/14/21/28 -> 10/20/30/40

Overpower: Số đòn đánh giảm từ 4/5/6/7 -> 3/4/5/6; hồi chiêu giảm từ 16/14/12/10 -> 16/13/10/7, mana dùng chiêu giảm từ 75 -> 55/60/65/70

Enrage không còn tăng số vết cào cho Fury Swipes, thời gian hiệu lực từ 4 -> 4/4,55/5; hồi chiêu giảm từ 70/50/30 -> 50/40/30, +50% Status Resistance

Level 25 Talent: Enrage +80% Status Resistance -> +3 lần đánh Overpower

VENGEFUL SPIRIT

Magic Missile: tầm dùng chiêu từ 500 -> 550, sát thương thay đổi từ 100/175/250/325 -> 90/180/270/360

VIPER

Viper Strike: Sát thương tăng từ 60/100/145 -> 80/120/160

Level 10 Talen: +8% Hồi máu từ kỹ năng -> +10%

VISAGE

Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 100 -> 110

Soul Assumption: Phạm vi thu hồi tăng từ 1375 -> 1500; tầm dùng chiêu từ 900 -> 1000

Level 25 Talent: -2s Gravekeeper’s Cloak -> +6 điểm cộng dồn Gravekeeper’s Cloak

VOID SPIRIT

Thêm gậy xanh. Resonant Pulse sẽ có 2 lần dùng cộng dồn, gây câm lặng 2 giây khi trúng kẻ thù.

WARLOCK

Shadow Word: Thời gian cast chiêu từ 0,5 -> 0,4

Level 10 Talent: +150 tầm dùng chiêu -> +175

Level 20 Talent:300 Shadow Word AoE -> 375

WEAVER

Intelligence cơ bản tăng từ 13 -> 16

Intelligence nhận mỗi cấp tăng từ 1,8 -> 2,0

Hồi mana cơ bản tăng từ 0,4 -> 0,75

Shukuchi tăng tốc độ chạy từ +225 -> +220/240/260/280

WINDRANGER

Intelligence tăng mỗi cấp từ 3 -> 3,6

WINTER WYVERN

Cold Embrace sẽ là kỹ năng hồi máu thay vì HP Regen

WITCH DOCTOR

Paralzying Casks: Mana dùng chiêu giảm từ 110/120/130/140 -> 80/100/120/140

Death Ward với gậy xanh không giới hạn số lần nảy.

WRAITH KING

Vampiric Aura: Hồi máu giảm từ6/12/18/24% to 5/10/15/20%; Vampiric Aura tác dụng lên Tướng sẽ là x1,5

ZEUS

Tốc độc chạy cơ bản tăng từ 295 -> 300

Attack point cải thiện từ 0,45 -> 0,35 (Đánh nhanh hơn)

Related Articles

Trả lời

Back to top button